7 Days Qingdao + Jinan + Qufu + Tai an +WeiFang

Description

7D6N QINDAO + JINAN + QUFU + TAI'AN + WEIFANG

  • DAY01: 抵达青岛 Arrival QingDao
  • DAY02: 青岛/济南 QingDao / Jinan (Provided: Breakfast & Lunch & Dinner)
  • DAY03: 济南/泰安 Jinan / Tai'an (Provided: Breakfast & Lunch & Dinner)
  • DAY04: 济南/曲阜/济南 Jinan / Qufu / Jinan (Provided: Breakfast & Lunch & Dinner)
  • DAY05: 泰安/潍坊 Tai'An / Weifang (Provided: Breakfast & Lunch & Dinner)
  • DAY06: 潍坊/青岛 Weifang / Qingdao (Provided: Breakfast & Lunch & Dinner)
  • DAY07: 离开青岛 Qingdao - Singapore (Provided: Breakfast)