• 7D6N Charming Of Jiangnan

  Description

  Tour visit: Shanghai, Suzhou, Hangzhou, Nanjing, Wuxi,West Lake Performance Dance Show

  From $288
  • 7
  • 6
 • 5D Taiwan Yilan & Hualien Tour

  Description

  Nantou – Sky Bridge-incl. TKT,Sun Link Sea -incl. TKT or Xitou -incl. TKT,Sun Moon Lake,Fengjia Night Market (Stop over 2H)

  From $448
  • 5
  • 0
 • 7D Taiwan Super Value Tour

  Description

  Chiufen,Shifen Old Street ,Taroko Gorge, Eluanbi Park-incl. TKT,Buddha Memorial Center, Taroko Park Shopping mall ,Liouhe Night Market,Sun Moon Lake,Window of China Theme Park-incl. TKT

  From $588
  • 7
  • 0
 • 7D Plentiful Taiwan Tour

  Description

  North Gate Crystal church,Liouhe Night Market,Buddha Memorial Center,Moon World Scenic, Tainan Farm ActivitySun Moon Lake,,Qingjing farm

  From $658
  • 7
  • 6
 • 8D Splendid Formosa

  Description

  Yehliu-incl. TKT, Chiufen,Taroko Gorge,Pisilian,E-DA World Theme Park- incl. TKT ,Alishan Forest Park -incl. TKT,Jiji Railway Station , Sun Moon Lake, Fisherman’s Wharf

  From $728
  • 8
  • 7